Vosík francouzský - Polistes dominula (Christ, 1791)

Náchod, Kašparák, 10.7.2008 Náchod, Kašparák, 10.7.2008
 Velmi hojný druh. Velikost samice 13-19 mm., dělnice 12-15 mm., samec 12-16 mm.  
Náchod
10.7.2008
Náchod
10.7.2008
Náchod
10.7.2008
Náchod
10.7.2008
Náchod
10.7.2008
     
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt