Lumčík - Phaenocarpa ruficeps (Nees, 1812)

Náchod, Kašparák, 18.5.2010 Náchod, Kašparák, 18.5.2010
 Hojný druh.  
Náchod
10.5.2005
Běloves
26.5.2008
Náchod
18.5.2010
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt