Stehnatka - Haltichella rufipes (Olivier, 1790)

Běloves, 24.5.2008 Náchod, 25.5.2008
 Hojný druh.  
Náchod
25.5.2008
Běloves
24.5.2008
Běloves
24.5.2008
Běloves
24.5.2008
Běloves
24.5.2008
Náchod
25.5.2008
   
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt