Hrnčířka prýtová - Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)

Náchod, Kašparák stráň, 8.7.2008 Náchod, Kašparák stráň, 8.7.2008
 Hojný druh. Velikost 8,5-11 mm.  
Náchod
8.7.2008
Náchod
8.7.2008
Náchod
8.7.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt