Vejcomar - Gryon sp. 1

Jaroměř, 29.3.2008 Jaroměř, 29.3.2008
 Nehojný druh.  
Jaroměř
29.3.2008
Jaroměř
29.3.2008
Jaroměř
29.3.2008
Jaroměř
29.3.2008
       
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt