Lapka útlá - Gonatopus lunatus Klug, 1810

Tamtéž s kořistí, křískem Náchod, Kašparák, stráňka, 7.10.2010
 Hojný druh. Velikost 2,3-3,5 mm.
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
Náchod
7.10.2010
           

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt