Jízlivka obecná - Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799)

Teplické skály, 19.8.2008 Teplické skály, 19.8.2008
 Hojný druh. Velikost 11-17 mm.  
Teplice skály
19.8.2008
Teplice skály
19.8.2008
Teplice skály
26.7.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt