Jízlivka - Eumenes coronatus (Panzer, 1799)

Adršpach, u nádraží, 8.10.2010 Adršpach, u nádraží, 8.10.2010
 Nehojný druh.  
Adršpach
8.10.2010
Adršpach
8.10.2010
Adršpach
8.10.2010
Adršpach
8.10.2010
Adršpach
8.10.2010
Adršpach
8.10.2010
   
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt