Vosa norská - Dolichovespula norwegica (Fabricius, 1781)

Vysokov, 17.6.2011 Vysokov, 17.6.2011
 Hojný druh.  
Vysokov
17.6.2011
Náchod
23.7.2008
Dubno
9.7.2008
Náchod
23.7.2008
       
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt