Vosa prostřední - Dolichovespula media (Retzius, 1783)

Adršpašské skály, 27.5.2007 Adršpašské skály, 27.5.2007
 Hojný druh. Velikost samice 18-22 mm., dělnice 13-19 mm., samec 15-19 mm.  
Jaroměř
16.4.2009
Jaroměř
16.4.2009
Náchod
17.7.2011
Náchod
17.7.2011
Náchod
17.7.2011
     
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt