Lumčík - Cremnops desertor (Linnaeus, 1758)

Náchod, Kašparák, 3.7.2008 Náchod, Kašparák, 8.7.2008
 Hojný druh.  
Náchod
3.7.2008
Náchod
8.7.2008
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt