Conostigmus rufipes (Nees von Esenbeck, 1834)

Plhov, u rybníku, 27.3.2008 Náchod, Plhov, u rybníku, 27.3.2008
 Nehojný druh.  
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
Plhov
27.3.2008
             

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt