Chalcidka - Brachymeria tibialis Walker, 1834

Starkoč, u nádraží, 18.9.2010 Starkoč, u nádraží, 18.9.2010
 Nehojný druh.  
Starkoč
18.9.2010
Starkoč
18.9.2010
Starkoč
18.9.2010
Starkoč
18.9.2010
Starkoč
18.9.2010
Starkoč
18.9.2010
Starkoč
18.9.2010
Starkoč
18.9.2010
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt