Stehnatka obecná - Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767)

Česká Skalice, 15.8.2008 Česká Skalice, 5.8.2008
 Hojný druh.  
Česká Skalice
15.8.2008
Česká Skalice
15.8.2008
Česká Skalice
15.8.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt