Pilatěnka - Arge ustulata (Linnaeus, 1758)

Teplické skály, 28.6.2011 Teplické skály, 28.6.2011 (Jan Macek det.)
  
A
1
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt