Pilatěnka - Arge pagana (Panzer, 1798)

Náchod, Kašparák, 10.5.2010 PR Zbytka, 23.5.2010
 Hojný druh.  
PR Zbytka
23.5.2010
Náchod
10.5.2010
Náchod
19.7.2010
Náchod
19.7.2010
       
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt