Pilatěnka - Arge melanochra (Gmelin, 1790)

Jaroměř, 6.7.2009 Slovensko, Žarnovica, 18.6.2010
 Hojný druh.  
Jaroměř
6.7.2009
Jaroměř
6.7.2009
Jaroměř
6.7.2009
PR Zbytka
20.5.2010
Náchod
19.7.2010
Náchod
19.7.2010
   
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt