Pilatěnka - Arge fuscipes (Fallén, 1808)

Adršpašské skály, 24.5.2011 Adršpašské skály, Vlčí rokle, 24.5.2011
  
Adršpach
24.5.2011
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt