Pilatěnka - Arge cyanocrocea (Foerster, 1771)

PR Dománovický les, 29.5.2011 PR Dománovický les, 29.5.2011
  
A
1
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt