Pilatěnka - Arge ciliaris (Linnaeus, 1767)

Teplické skály, 5.6.2011 Teplické skály, 5.6.2011 (Jan Macek det.)
  
Teplice skály
5.6.2011
Teplice skály
5.6.2011
Adršpach
2.8.2011
         
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt