Lapka bělozubá - Anteon jurineanum Latreille, 1809

Adršpašské skály, 10.5.2008 Adršpašské skály, pískovna, 10.5.2008
 Hojnější druh.  
Adršpach
10.5.2008
Adršpach
10.5.2008
Adršpach
10.5.2008
Adršpach
10.5.2008
Náchod
23.6.2011
     
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt