Hrnčířka okenní - Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758)

Náchod, Kašparák, 10.8.2010 Náchod, Kašparák, 10.8.2010
 Hojný druh. Velikost 8-12 mm.  
Náchod
10.8.2010
Náchod
10.8.2010
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt