Hrnčířka střešní - Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866)

  Adršpach, louka před Spáleným mlýnem, 26.6.2010
 Vzácný druh. Velikost 9-12,5 mm.
A
1
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt