Pochmurnatka - Psila fimetaria (Linnaeus, 1761)

Náchod, Montace, 29.5.2008 Vysokov, 22.5.2010
 Hojný druh.  
Běloves
26.5.2008
Běloves
15.5.2008
Náchod
29.5.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt