Kuklice tmavopásá - Nowickia ferox (Panzer, 1809)

Běloves, 26.8.2008 Běloves, 9.8.2008
 Hojný druh.  
Václavice
3.8.2008
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt