Bedlobytka houbová - Mycetophila fungorum (De Geer, 1776)

Náchod, 4.12.2007 Náchod, 4.12.2007
 Nehojný druh.  
Náchod
4.12.2007
Náchod
4.12.2007
Náchod
4.12.2007
Náchod
4.12.2007
Náchod
4.12.2007
Náchod
4.12.2007
Náchod
4.12.2007
 
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt