Pochmurnatka - Loxocera albiseta (Schrank, 1803)

Adršpašské skály, 10.8.2008 Běloves lázně, 11.7.2008
 Nehojný druh.  
Běloves
11.7.2008
Běloves
11.7.2008
Běloves
11.7.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt