Bahnomilka - Epiphragma ocellaris (Linnaeus, 1761)

Plhov, 27.5.2006 Dubno, u České Skalice, 22.5.2006
 Hojný druh.  
Plhov
27.5.2006
Dubno
22.5.2006
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt