Pochmurnatka - Chyliza annulipes Macquart, 1835

Teplické skály, 12.6.2010 Adršpašské skály, Vlčí rokle, 8.6.2010
 Hojný druh.  
Adršpach
8.6.2010
Adršpach
8.6.2010
Řeřichová r.
10.6.2010
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt