Smutnice - Bradysia sp. 1

Náchod, Montace, 1.9.2008 Náchod, Montace, 26.9.2008
 Hojný druh.  
Náchod
1.9.2008
Náchod
1.9.2008
Náchod
1.9.2008
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt