Číhalka - Atherix ibis (Fabricius, 1798)

Josefov, u Jaroměře, 20.5.2006 Běloves, 29.5.2008
 Nehojný druh.  
Josefov
20.5.2006
Běloves
29.5.2006
Běloves
29.5.2006
PR Zbytka
28.5.2010
       
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt