Triplax russica (Linnaeus, 1758)

Náchod, 2.6.2008 Náchod, 2.6.2008
 Nehojný druh. Velikost 5-6,5 mm. Na stromových houbách listnatých stromů.  
Běloves
15.4.2005
Běloves
15.4.2005
Běloves
15.4.2005
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt