Bázlivec - Pyrrhalta viburni (Paykull, 1799)

Slovensko, Zadiel, 17.8.2006 Slovensko, Zadiel, 17.8.2006
  
A
1
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt