Mokřadník - Odeles marginata (Fabricius, 1798)

Běloves, u lázní, 26.5.2008 Teplické skály, u potoka za vchodem do skal, 13.6.2006
 Hojnější druh.  
Teplice skály
13.6.2006
Teplice skály
13.6.2006
Teplice skály
13.6.2006
Teplice skály
13.6.2006
       
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt