Bahník - Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)

Adršpašské skály, 10.5.2008 Adršpašské skály, pískovna, 10.5.2008
 Hojný druh.  
Adršpach
10.5.2008
Adršpach
10.5.2008
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt