Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818)

Náchod, u vlečky, 27.7.2011 Náchod, u vlečky, 27.7.2011
 Nehojný druh. Velikost 3-3,6 mm.  
Náchod
27.7.2011
             
               

Areál rozšíření    
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt