Mokřadník - Elodes minuta Linnaeus, 1767

Náchod, Kašparák, 2.7.2008 Náchod, Kašparák, 2.7.2008
 Nehojný druh.  
Náchod
2.7.2008
Náchod
2.7.2008
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt