Catops fuscus (Panzer, 1794)

Náchod, Kašparák, 6.10.2009 Náchod, Kašparák, 6.10.2009
  
Náchod
6.10.2009
Náchod
6.10.2009
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt