Kulatka měnlivá - Dicyrtoma fusca (Lubbock, J, 1873)

Běloves, 10.9.2005 Teplické skály, Černá rokle, 26.5.2005
 Hojný druh.  
Běloves lom
1.9.2005
Teplice skály
26.5.2005
Teplice skály
26.5.2005
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt