Podrepka - Allacma purpurescens (MacGillivray, 1894)

Adršpašské skály, 9.7.2005 Adršpašské skály, pískovna, 9.7.2005
 Hojný druh.  
Adršpach
9.7.2005
Adršpach
9.7.2005
Adršpach
9.7.2005
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt