Podrepka - Allacma fusca (Linnaeus, 1758)

Běloves, u lázní, 5.7.2008 Náchod, Montace, 7.7.2005
 Hojný druh.  
Běloves
5.7.2008
Montace
7.7.2005
Montace
7.7.2005
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt