Chlupule podkorní - Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758)

Běloves, Starý sad, 6.5.2005 Běloves, Starý sad, 6.5.2005
 Hojný druh.  
Běloves
6.5.2005
Běloves
6.5.2005
           
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt