Plochule křehká - Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)

Náchod, Homolka, 6.4.2010 Běloves, u lázní, 12.4.2010
 Velmi hojný druh.  
Kašparák
28.3.2010
Kašparák
28.3.2010
Běloves
28.3.2010
Běloves
12.4.2010
       
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt