Svinule čtyřpásá - Glomeris tetrasticha Brandt, 1833

PR Dubno, 5.4.2005 PR Dubno, 5.4.2005
 Hojný druh.  
Běloves
12.5.2005
Běloves
12.5.2005
Běloves
12.5.2005
         
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt