Strašník dalmatský - Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)

Fazana, 11.6.2008 Chorvatsko, Fazana, 11.6.2008
 V ČR nežije.  
Fazana
11.6.2008
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt