Stonožka škvorová - Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)

Náchod, Kašparák, 23.03.2010 Běloves, 23.03.2010
 Hojný druh.  
A
1
             
               

Areál rozšíření Palaearctic — Holop. ČM
Původnost stanoviště  
Fytogeografická oblast  
Typ stanoviště  
Biotop (mikro)  
Nadmořská výška  

Poznámky

Vlhkost stanoviště  
Osvětlení stanoviště  
Počet polí sítě  
Stupeň ohrožení  
Výskyt